Reklamační řád

Reklamace řešíme vždy ke spokojenosti zákazníka v mezích aktuálních zákonů viz obchodní podmínky. V případě podezření na vadu výrobku nás prosím nejprve dopředu kontaktujte. Balík zpět zasílejte nedobírkově! Na adresu uvedenou v kontaktech.

Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.